Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

16:42
Ogólnie to jest nieźle, tylko sensu życia brak.
— magda umer
Reposted fromkyte kyte viabrowser browser
16:35
Reposted frommayamar mayamar viabrowser browser
16:35
0714 7014
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrowser browser
10:00
1528 441b
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viabrowser browser

March 22 2015

22:40
otp | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viacouples couples
22:36

March 16 2015

21:19
1024 0b87 500
Reposted fromerial erial viajobi jobi

March 03 2015

15:43
3044 4200 500
Reposted fromzvierz zvierz
15:38
0922 edfc
Reposted fromCsengee Csengee viajobi jobi

February 21 2015

09:37
Reposted fromFlau Flau via504gatewaytime-out 504gatewaytime-out

February 20 2015

22:42
0315 0173
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo viaannettee annettee
22:33
Zawsze byłam sama i pewnie zawsze już będę, nawet jeżeli blisko jest jakiś mężczyzna. Dawno temu popełniłam ten sam błąd, który bez przerwy popełniają kobiety: myślą, że kiedy spotkają fajnego faceta, to od tej pory będą szczęśliwe, bo on się nimi zaopiekuje i zadba o wszystko. Dużo czasu zabrało mi zrozumienie, że to najbardziej samobójcza rzecz, którą można zrobić.
— Beata Pawlikowska
22:29
nie mogę iść na imprezę , bo się prędzej, czy później schleję w trupa, więc siedzę w domu i myślę, matka umrze, ojciec umrze, wszyscy umrzemy, na pewno mam raka gardła.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromshapeless shapeless viaannettee annettee

February 18 2015

21:53
4444 b586 500
Reposted fromnosmile nosmile viajobi jobi
21:50
Reposted frombluuu bluuu viajobi jobi
21:50
5116 17e8
Reposted fromniewychowana niewychowana viajobi jobi

February 17 2015

22:52
22:48
6761 c956
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamagdanestor magdanestor
22:37
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viamagdanestor magdanestor
22:37
6351 00fb
Reposted fromscorpix scorpix viamy-whole-self my-whole-self
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl